Floppy-emulator

Fra Arduipedia

Gå til: navigasjon, søk

Floppy<->SD-interface. Ved å koble dette til floppyporten på ein Atari, kan ein putte ei stor mengde med floppy-images på eit SD-kort og velge mellom dei med ein LCD-meny på interfacet.

  • Arduino-basert.
  • SD-kort på SPI-bussen.
  • Ikkje noko filsystem på SD-kortet. Kan reservere nokre sektorar på starten av SD-kortet til ein index (navn på image, peikar til første sektor), og så reservere f.eks. 3000 sektorar pr image.
  • LCD-display og eit par knappar lar brukeren velge image.
  • Laster opp/henter ned/sletter/opprettar images med ein PC via seriellporten. Evt kan ein berre velge image med menyen, og skrive eit image til "floppyen" frå Atarien.
  • PC-en sørger for modulering/demodulering av image.

Edit: Med ein Teensy kan dette gjerast enklare (for brukeren). Då har ein plass til ein FAT-driver, samt at ein kan bruke adapteret som ein USB-disk. Moduleringa av disk-imaget kan framleis gjerast på PC/Mac/ACP.

Linkar

Personlige verktøy
Navigasjon