Joystick-adapter

Fra Arduipedia

Gå til: navigasjon, søk

Koble ein Jaguar joypad til ein vanleg joystickport via ein Arduino/Teensy.

 • Pad: Stikke
 • Fire A: Fire-knapp 1
 • Fire B: Fire-knapp 2 (MSX!)
 • Fire C: Fire-knapp 1 - med autofire.

Kan også tenke seg andre moglegheiter, som t.d. å emulere ei mus, eller kunne ta opp/spele av makroar. Kan også koble til ei PS/2-mus.

Innhold

Atari joystick

 1. Opp
 2. Ned
 3. Venstre
 4. Høgre
 5. N/C
 6. Fire 1
 7. +5V
 8. GND
 9. N/C

MSX joystick

 1. Opp
 2. Ned
 3. Venstre
 4. Høgre
 5. +5V
 6. Fire 1
 7. Fire 2
 8. Output (? 5v??)
 9. GND

Dette går altså ikkje opp. Eg må lage ein eigen MSX-versjon, kanskje med eiga straumforsyning :( ST-versjonen vil antageleg ikkje funke i det heile tatt på MSX.

Implementering, alternativ 1

Eg vil tru at denne er forholdsvis grei. Koble alle kolonne/rad-pinnane til Arduinoen. Loope rundt ein sjekk der ein tek kvar rad høg etter tur og sjekkar knappestatus for den aktuelle rada. Sette stikke/knappestatus på den emulerte joysticken.

Implementering, alternativ 2

Dette alternativet innebærer å konvertere to jagpads samtidig. Med ein Teensy 2 er det mogleg å gjere dette viss ein begrensar seg til opp/ned/høgre/venstre samt knapp A og B. Då treng ein berre to kolonner, desse vert felles for begge pad-ane, Så treng ein fem kolonner til kvar pad, altså totalt 12 pinnar. Så treng ein 12 pinnar til for å emulere to joysticks med to knappar. Her vert det altså ingen autofire, men ein kan i det minste spele Salamander saman utan å herpe tastaturet.

Implementering, alternativ 3

Dette er kjipaversjonen. Opp/ned/høgre/venstre er på samme kolonne som knapp A. Så ved å jorde denne kolonna konstant, kan ein enkelt lese av desse knappane direkte. Dessverre er dei invertert i forhold til ei vanleg stikke som er aktiv høg, så nokre NOT/NAND/NOR-portar trengs. Men det er også alt. Minuset med denne implementasjonen er null autofire og berre ein knapp, så dette vil ikkje funke med Nemesis og Salamander.

Edit: Pause-knappen er på samme kolonne, og sidan ein uansett må bruke t.d. to stk 7400 kan ein bruke denne som knapp nr 2. Då blir det Nemesis likevel :)

Edit 2: Dette kan kanskje bli eit problem. Har no testa dette, og det kan sjå ut til at ST-tastaturet ikkje likar at pinnane blir dratt lave. Dei må antageleg vere åpne eller til 5v.

Neimen FAEN DÅ!!

[1]

Vel, arbeidet har ikkje vore heilt forgjeves. Eg har lært korleis Jagpaden fungerer. Det kan vere nyttig om eg vil lage ein USB- og MSX-versjon med autofire og anna gull.

Personlige verktøy
Navigasjon