LCD-kontroller med integrert GUI

Fra Arduipedia

Gå til: navigasjon, søk

Idèen er å lage ein kontroller til eit KS0108-display eller tilsvarande grafisk display. Må benytte ein kontroller med nok RAM til ein framebuffer, f.eks. ein ATmega328. Lagar eit sett funksjonar som kan teikne tekst, linjer, sirklar, boksar, fyllmønster etc. i framebufferen. Endringar blir så blitta til displayet ved behov. Dermed kan ein "lett" støtte andre typar display utan å måtte røre anna enn koden som faktisk blitter til displayet.

Deretter lager ein eit lag over dette som kan teikne GUI-element. Checkboksar, radioboksar, rammer, tekst-felt, arkfaner.

(Ikkje ferdig på langt nær...)

Personlige verktøy
Navigasjon