Passiv forforsterker

Fra Arduipedia

Gå til: navigasjon, søk

Ein passiv forforsterker regulerer utgangsnivået med eit potmeter eller ein vribryter som velger mellom eit sett med motstandar. Det er også vanleg med ein inngangsvelger. Det er ingen forsterkerkrets eller equalizer/tonejustering.

Ein Arduino-basert forforsterker vil kontrollere volumet vha eit digitaltpotmeter, og velge inngang med relé evt ein god multiplexer. Alt kan kontrollerast via eit LCD-display og eit hjul med trykkfunksjon:

  • Hjulet er normalt i volum-modus, slik at ein regulerer volumet ved å vri hjulet.
  • Eit trykk på hjulet viser ein meny med oversikt over inngangane. Vrir hjulet for å velge inngang, trykker ein gong til for å aktivere inngangen og returnere til volumkontroll.

Forsterkeren kan enkelt styrast med ein vanleg IR fjernkontroll.

Kan også hacke eit Bluetooth-headset med musikkspelarkontroller og styre denne frå Arduinoen (også via fjernkontroll). Då har ein eit inngangsvalg som heiter "Bluetooth", og Arduinoen vil kunne styre musikkspelaren på t.d. telefonen.

Noko anna som er fullt mogleg er å lage ein dock for iPod eller liknande, der ein kan styre spelaren via Arduino/fjernkontroll. Igjen har ein eit eige inngangsvalg for dette.

Status

Kjøpt "Bluetooth-modulen" som er linka til under og testa. For dårleg lydkvalitet til musikk.

Linker

  • Digitalt potmeter [1]
  • Bluetooth-"modul" [2]
Personlige verktøy
Navigasjon